nám. Svobody 1818/7, Blansko

nám. Svobody 1818/7
678 01  Blansko
okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko
Weather-2° Monday 30. 3. 2020, 22:02
-3°Today
Tuesday
Wednesday
Thursday
10°Friday
21h-3°1m/s
0h-3°1m/s
3h-3°1m/s
6h-1°1m/s
9h3m/s
12h4m/s0,4 cm
15h4m/s0,3 cm
18h3m/s
21h-3°2m/s
0h-4°2m/s
3h-5°2m/s
6h-2°1m/s
9h1m/s
12h1m/s
15h2m/s
18h2m/s
21h-1°2m/s
rainless
0h1m/s
3h-1°0m/s
6h1m/s
9h2m/s
12h3m/s
15h3m/s
18h3m/s
21h3m/s
rainless
0h2m/s
3h-1°1m/s
6h2m/s
9h5m/s
12h10°5m/s
15h5m/s
18h4m/s
21h3m/s
rainless
6:3519:22source: Počasí.cz
`

WGS84 (degrees)

050100150
m