nám. Svobody 1818/7, Blansko

nám. Svobody 1818/7
678 01  Blansko
okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko
Weather Thursday 21. 11. 2019, 01:12
Today
Friday
Saturday
Sunday
Monday
0h3m/s0,3 mm
3h3m/s0,2 mm
6h3m/s0,7 mm
9h3m/s1,2 mm
12h6m/s0,7 mm
15h5m/s0,2 mm
18h6m/s
21h6m/s
0h5m/s
3h5m/s
6h6m/s
9h7m/s0,3 mm
12h7m/s0,2 mm
15h6m/s
18h6m/s
21h7m/s
0h7m/s
3h6m/s
6h6m/s
9h7m/s
12h7m/s
15h6m/s
18h6m/s
21h6m/s
rainless
0h5m/s
3h5m/s
6h4m/s
9h4m/s
12h4m/s
15h3m/s
18h3m/s
21h3m/s
rainless
0h3m/s
3h4m/s
6h4m/s
9h5m/s
12h5m/s
15h5m/s0,3 mm
18h4m/s
21h4m/s0,2 mm
7:1416:07source: Počasí.cz
`

WGS84 (degrees)

050100150
m