nám. Svobody 1818/7, Blansko

nám. Svobody 1818/7
678 01  Blansko
okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko
Weather15° Thursday 4. 6. 2020, 07:46
21°Today
15°Friday
21°Saturday
21°Sunday
16°Monday
6h14°2m/s
9h18°3m/s
12h21°4m/s
15h20°3m/s0,3 mm
18h19°2m/s
21h17°4m/s
0h15°3m/s0,4 mm
3h14°3m/s4,7 mm
6h14°3m/s2,1 mm
9h14°3m/s3 mm
12h15°3m/s0,8 mm
15h15°3m/s
18h14°1m/s
21h12°2m/s
0h12°3m/s
3h10°3m/s
6h13°3m/s
9h16°4m/s
12h20°6m/s
15h21°5m/s
18h19°3m/s
21h16°1m/s0,2 mm
0h14°2m/s3,2 mm
3h13°1m/s5,9 mm
6h15°1m/s
9h19°1m/s
12h20°1m/s3,3 mm
15h21°2m/s1,8 mm
18h18°2m/s0,5 mm
21h16°3m/s
0h15°3m/s5,4 mm
3h15°4m/s0,6 mm
6h16°5m/s0,3 mm
9h15°4m/s0,9 mm
12h16°5m/s
15h16°4m/s
18h15°3m/s
21h13°1m/s
4:5120:54source: Počasí.cz
`

WGS84 (degrees)

050100150
m