nám. Svobody 1818/7, Blansko

nám. Svobody 1818/7
678 01  Blansko
okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko
Weather Thursday 20. 2. 2020, 05:26
Today
Friday
Saturday
Sunday
Monday
3h4m/s
6h3m/s
9h3m/s
12h3m/s
15h1m/s
18h3m/s
21h4m/s
rainless
0h3m/s
3h-1°3m/s0,7 mm
6h2m/s1,7 mm
9h9m/s
12h9m/s
15h6m/s
18h4m/s
21h-1°3m/s
0h-1°2m/s
3h-2°2m/s
6h3m/s
9h4m/s
12h4m/s
15h3m/s
18h2m/s
21h4m/s0,4 mm
0h5m/s0,5 mm
3h6m/s
6h7m/s0,3 mm
9h7m/s0,7 mm
12h6m/s3 mm
15h5m/s3,5 mm
18h5m/s2,7 mm
21h6m/s0,9 mm
0h7m/s
3h7m/s
6h5m/s
9h5m/s
12h4m/s
15h2m/s
18h2m/s
21h3m/s
rainless
6:5617:20source: Počasí.cz
`

WGS84 (degrees)

050100150
m