Gen. Svobody 904

Gen. Svobody 904, 473 01 Nový Bor - Arnultovice, Czechia

Weather17° Monday 21. 9. 2020, 09:55
22°Today
23°Tuesday
23°Wednesday
22°Thursday
18°Friday
9h18°3m/s
12h22°3m/s
15h22°4m/s
18h18°3m/s
21h16°3m/s
rainless
0h14°3m/s
3h12°3m/s
6h13°3m/s
9h18°4m/s
12h22°4m/s
15h23°3m/s
18h20°2m/s
21h18°4m/s
rainless
0h16°3m/s
3h15°3m/s
6h15°3m/s
9h18°3m/s
12h22°2m/s
15h23°1m/s
18h18°2m/s
21h16°2m/s
rainless
0h15°2m/s
3h14°2m/s
6h14°3m/s
9h18°3m/s
12h21°4m/s
15h22°4m/s
18h18°2m/s
21h15°2m/s
rainless
0h14°2m/s
3h13°3m/s
6h14°3m/s
9h18°4m/s
12h16°3m/s3,4 mm
15h13°3m/s2,7 mm
18h12°2m/s0,8 mm
21h12°3m/s
6:4819:04source: Počasí.cz
`

WGS84 (degrees)

050100150
m

Gen. Svobody 904