Gen. Svobody 904

Gen. Svobody 904, 473 01 Nový Bor - Arnultovice, Czechia

Weather Monday 26. 10. 2020, 20:50
10°Today
Tuesday
10°Wednesday
11°Thursday
12°Friday
18h10°3m/s0,4 mm
21h2m/s0,6 mm
0h1m/s0,3 mm
3h1m/s0,3 mm
6h2m/s0,5 mm
9h3m/s
12h3m/s
15h3m/s
18h3m/s
21h3m/s
0h3m/s
3h4m/s
6h4m/s
9h4m/s
12h10°4m/s
15h3m/s
18h3m/s
21h3m/s
rainless
0h3m/s
3h4m/s0,8 mm
6h3m/s0,8 mm
9h3m/s0,5 mm
12h11°4m/s1,2 mm
15h3m/s
18h2m/s
21h3m/s0,5 mm
0h3m/s2,4 mm
3h3m/s2,8 mm
6h3m/s3,4 mm
9h11°5m/s2,9 mm
12h12°5m/s2,3 mm
15h11°5m/s2,2 mm
18h11°5m/s0,8 mm
21h11°5m/s0,3 mm
6:4416:49source: Počasí.cz
`

WGS84 (degrees)

050100150
m

Gen. Svobody 904