Gen. Svobody 904

Gen. Svobody 904, 473 01 Nový Bor - Arnultovice, Czechia

Gen. Svobody 904, 473 01 Nový Bor - Arnultovice, Česko

Weather Saturday 8. 5. 2021, 10:18
12°Today
21°Sunday
23°Monday
24°Tuesday
19°Wednesday
9h3m/s
12h11°4m/s
15h12°3m/s
18h2m/s
21h3m/s
rainless
0h4m/s
3h4m/s
6h4m/s
9h13°5m/s
12h18°5m/s
15h21°5m/s
18h18°5m/s
21h14°5m/s
rainless
0h12°6m/s
3h10°5m/s
6h12°6m/s
9h17°6m/s
12h21°5m/s
15h23°4m/s
18h20°4m/s
21h17°4m/s
rainless
0h15°4m/s
3h14°5m/s
6h15°5m/s
9h19°5m/s
12h23°5m/s
15h24°5m/s
18h22°4m/s
21h20°5m/s
rainless
0h15°2m/s
3h13°1m/s
6h14°2m/s
9h18°2m/s
12h19°4m/s0,2 mm
15h17°5m/s0,4 mm
18h15°5m/s
21h13°5m/s0,4 mm
5:2420:34source: Počasí.cz
`

WGS84 (degrees)

050100150
m

Gen. Svobody 904