Arnoštova 93

Arnoštova 93, 413 01 Roudnice nad Labem, Czechia

Arnoštova 93, 413 01 Roudnice nad Labem, Česko

Weather Tuesday 26. 1. 2021, 20:36
Today
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
18h3m/s
21h4m/s
rainless
0h4m/s
3h4m/s
6h3m/s
9h3m/s
12h3m/s
15h2m/s
18h-2°2m/s
21h-3°2m/s
rainless
0h-1°1m/s0,2 cm
3h2m/s
6h2m/s0,3 mm
9h4m/s
12h3m/s
15h2m/s0,6 mm
18h0m/s1,3 mm
21h2m/s1,2 mm
0h2m/s0,7 mm
3h1m/s1,2 cm
6h3m/s1,2 mm
9h4m/s0,4 mm
12h3m/s2 mm
15h1m/s3,7 mm
18h1m/s1,1 mm
21h2m/s0,2 mm
0h4m/s
3h4m/s
6h4m/s
9h4m/s
12h3m/s0,2 mm
15h3m/s
18h4m/s0,4 cm
21h-1°3m/s0,9 cm
7:4716:46source: Počasí.cz
`

WGS84 (degrees)

050100150
m

Arnoštova 93