Lanová dráha Oldřichovice – Javorový vrchLanová dráha Oldřichovice – Javorový vrch

04008001200
m

Třinec, Tyra, u stáje